Rètol amb caixa de llum i lona impresa per a una botiga de venda i elaboració de productes italians