Una dels milers de bosses que hem realitzat la impressió del logotip de la marca Desigual®